Οικονομικές Καταστάσεις
2017
6μηνο
1. Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας 12μήνου 2017
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας 12μήνου 2017

2016

12μηνο
1. Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας 12μήνου 2016
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας 12μήνου 2016

6μηνο
1. Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας 6μήνου 2016
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας 6μήνου 2016

2015
12μηνο
1. Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας 12μήνου 2015
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας 12μήνου 2015

9μηνο
1. Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας 9μήνου 2015
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας 9μήνου 2015

6μηνο
1. Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας 6μήνου 2015
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας 6μήνου 2015

3μηνο
1. Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας 3μήνου 2015
2. Στοιχεία και πληροφορίες Εταιρείας 3μήνου 2015

2014
12μηνο
1. Ετήσηια Οικονομική Έκθεση της 31-12-2014
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας 12μηνου 2014

9μηνο
1. Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας 9μήνου 2014
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας 9μήνου 2014
3. Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας 9μήνου 2014 ορθή επανάληψη
4. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας 9μήνου 2014 ορθή επανάληψη

6μηνο
1. Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας 6μήνου 2014
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας 6μήνου 2014

3μηνο
1. Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας 3μήνου 2014
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας 3μήνου 2014

2013

12μηνο
1. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31-12-2013
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας 12μήνου 2013

9μηνο
1. Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας 9μήνου 2013
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας 9μήνου 2013

6μηνο
1. Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας 6μήνου 2013
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας 6μήνου 2013

3μηνο
1. Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας 3μήνου 2013
2. Στοιχεία και πληροφορίες της 31-03-2013


2012

12μηνο
1. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31-12-2012
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας 12μήνου 2012

9μηνο
1. Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας 9μήνου 2012
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας 9μήνου 2012

6μηνο

1. Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας 6μήνου 2012
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας 6μήνου 2012

3μηνο
1. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31-03-2012
2. Στοιχεία και πληροφορίες της 31-03-2012

2011

12μηνο
1. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31-12-2011
2. Στοιχεία και πληροφορίες της 31-12-2011

9μηνο
1. Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας 9μήνου 2011
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας 9μήνου 2011

6μηνο
1. Οικονομική Έκθεση Εταιρείας 6μήνου 2011
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας 6μήνου 2011

3μηνο
1. Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας 3μήνου 2011
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας 3μήνου 2011

 

2010

12μηνο
1. Οικονομική Έκθεση Εταιρείας 12μήνου 2010
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας 12μήνου 2010

9μηνο
1. Οικονομική Έκθεση Εταιρείας 9μήνου 2010
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας 9μήνου 2010

6μηνο
1. Οικονομική Έκθεση Εταιρείας 6μήνου 2010
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας 6μήνου 2010


3μηνο(Διορθωμένα)
1. Διορθωμένες Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας 3μήνου 2010
2. Διορθωμένα Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας 3μήνου 2010

3μηνο
1. Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας 3μήνου 2010
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας 3μήνου 2010

 

2009

12μηνο
1. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31-12-2009
2. Στοιχεία και πληροφορίες της 31-12-2009

9μηνο
1. Οικονομική Έκθεση Εταιρείας 9μήνου 2009
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας 9μήνου 2009

6μηνο
1. Οικονομική Έκθεση Εταιρείας 6μήνου 2009
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας 6μήνου 2009

3 μηνο (Διορθωμένα)
1. Διορθωμένες Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας 3μηνου 2009
2. Διορθωμένα Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας 3μήνου 2009

3 μηνο
1. Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας 3μήνου 2009
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας 3μήνου 2009

 

2008

12 μηνο
1. Ετήσια Οικονομική Έκθεση εταιρείας
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας 12μήνου 2008

9μηνο
1. Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας 9μήνου 2008
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας 9μήνου 2008

6μηνο
1. Αναμορφωμένη Οικονομική Έκθεση της 30.06.2008
2. Αναμορφωμένα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της 30.06.2008
3. Οικονομική Έκθεση Εταιρείας - 6μήνου 2008
4. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας - 6μηνου 2008

3μηνο
1. Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας - 3μηνου 2008
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας - 3μηνου 2008

2007

12μηνο
1. Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας - 12μηνου 2007
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας - 12μηνου 2007

9μηνο
1. Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας - 9μηνου 2007
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας - 9μηνου 2007

6μηνο
1. Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας - 6μηνου 2007
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας - 6μηνου 2007

3μηνο
1. Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας - 3μηνου 2007
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας - 3μηνου 20072006

12μηνο
1. Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας - 12μηνου 2006
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας - 12μηνου 2006

9μηνο
1. Αναμορφωμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις- 9μηνου 2006
2. Αναμορφωμένα Στοιχεία & Πληροφορίες - 9μηνου 2006
3. Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας - 9μηνου 2006
4. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας - 9μηνου 2006

6μηνο
1. Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας - 6μηνου 2006
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας - 6μηνου 2006

3μηνο
1 . Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας - 3μηνου 2006
2 . Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας - 3μηνου 20062005

12μηνο
1. Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας - 12μηνου 2005
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας - 12μηνου 2005

9μηνο
1. Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας - 9μηνου 2005
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας - 9μηνου 2005

6μηνο
1. Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας - 6μηνου 2005
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας - 6μηνου 2005

3μηνο
1. Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας - 1ου τριμήνου 2005
2. Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας - 1ου τριμήνου 2005
3. Ανακοίνωση σχετικά με δημοσιευμένα Στοιχεία και Πληροφορίες 1ου & 2ου τριμήνου 2005